اخبار تمام آنچه نیاز است بدانید

کشف خانواده جدید آنتی بیوتیک از خاک

دانشمندان آمریکایی خانواده ای جدید از آنتی بیوتیک ها را در نمونه های خاک کشف کرده اند. گروهی از محققان دانشگاه راکفلر امیدوارند تا بتواننداز ترکیبات طبیعی برای مبارزه با عفونت های سخت به درمان استفاده کنند.

آزمایشات نشان می دهد ترکیباتی به نام مالاکیدین ها، باعث نابودی دسته ای از بیماری های باکتریایی مقاوم به اکثر آنتی بیوتیک های موجود، از جمله MRSA می شوند.

متخصصان اعتقاد دارند که این کشف تازه، امید تازه ای برای درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک ارائه می دهد چرا که بیماری های مقاوم به دارو یکی از بزرگترین تهدیدات بهداشت جهانی محسوب می شود و سالانه حدود 700 هزار نفر را می کشند بنابراین نیاز به یافتن درمان های جدید ضروری هستند.

خاک منبع بالقوه آنتی بیوتیک های جدید

خاک مملو از میکروارگانیسم های مختلفی است که بسیاری از ترکیبات بالقوه درمانی، از جمله آنتی بیوتیک های جدید را تولید می کنند. تیمی در در دانشگاه راکفلر نیویورک به سرپرستی دکتر Sean Brady مشغول کشف این دسته ازآنتی بیوتیک ها هستند. آنها از تکنیک توالی یابی ژنی برای تجزیه و تحلیل بیش از 1000 نمونه خاک جمع آوری شده از سراسر ایالات متحده استفاده کرده اند و ترکیبی به نام مالاکیدین ها را در بسیاری از نمونه ها کشف کردند. سپس این ترکیبات را روی موش های آلوده به   MRSA(استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین )آزمایش  و مشاهده کردند که عفونت ایجاد شده در زخم های پوستی را از بین می برد.

محققان اکنون تلاش دارند تا بتوانند از این ترکیب برای درمان افراد استفاده کنند.

منبع: BBC News

http://www.bbc.com/news/health-43032602