اخبار تمام آنچه نیاز است بدانید

کاهش میزان کلستریدیوم دیفیسل با نور فرابنفش

ضد عفونی کردن با اشعه ماورا بنفش C برای تمیز کردن اتاق های خالی در بیماستان خطر ابتلا به کلستریدیوم دیفیسیل را در بیمارانی که بعد می خواهند وارد اتاق شوند را کاهش می دهد.

ضد عفونی کردن با UV یک تکنولوژی سریع، ایمن، و موثر است و خطر ابتلا با این عفونت کاهش می یابد. البته موفقیت این تکنولوژی وابسته به تلاش کارکنان برای حذف این فاکتور است.

کلستریدیوم دیفیسل یکی از شایع ترین عفونت های مراقبت بهداشتی در امریکا، ایران و بسیاری از کشور ها است که با عوارض جدی همراه است و هم چنین بروز مقاومت بالایی دارد.

بررسی اثر گذاری این کار در 3 واحد خون و انکولوژی در بیمارستان وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا در طول 1 دوره 1 ساله بررسی شد. مطالعات نشان داد در صورتی که ضد عفونی کردن با UV به پروتکل های معمولی اضافه شود، خطر ابتلا به کلستریدیوم را در بیماران جدید به میزان 25% نسبت به قبل کم می شود. در صورتی که در کل میزان شیوع این عفونت نسبت به قبل 16 % افزایش یافته است.

در حالی که این روش باعث کاهش عفونت می شود اما تمیز کردن اتاق نسبت به حالت معمولی 5 دقیقه بیشتر طول می کشد. و این نشان می دهد زمان بسیار کمی لازم است. 

!نکته مهم این است که این روش هیچ اثری در استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA ) ندارد .