اخبار تمام آنچه نیاز است بدانید

توانایی مس برای از بین بردن میکروب های سطوح در بیمارستان ها

مطالعه ای کلینیکال در ژورنال کنترل عفونت در امریکا توانایی مس را برای از بین بردن باکتری های مضر به اثبات رساند.

هینسا لیژر و تیم آن به طور مداوم 18 ماه بر روی بیش از 1500 نمونه فعالیت کردند. در ابتدا مطالعاتی بر روی سطوح مختلف بیمارستان و سایر مکان ها نشان داند که زمانی که درصدی مس در هر قسمتی باشد باکتری کمتری رشد کرده است. برای تعمیم دادن به این مطالع از آلیاژ مس Cuverro استفاده شد.

طی یک سخنرانی هینسا اعلام کرد که به طور معمول حتی اکر باکتری ها را از یک سطح حذف کنیم بعد از مدت زمان کوتاهی دوباره شروع به کلنی شدن می کنند. اما زمانی که از مس و یا آلیاژ های آن استفاده شود، میکروارگانیسم ها برای همیشه از بین می روند و این به این معنا است که گویی 24 ساعت و در تمام مدت شبانه روز از ضد عفونی کننده ها استفاده می شود.

در رابطه با نصب و استفاده از این محصول شرکت فیلم های آموزشی وارد بازار کرده است. این فراورده می تواند آلیاژی از مس قرمز یا زرد، نیکل و استیل خاکستری باشد.

در حال حاضر در امریکا بیش از 200 مرکز از این ایده برای تمیز نگه داشتن سطوح خود در قسمت های مختلف استفاده می کنند.