اخبار تمام آنچه نیاز است بدانید

مقاومت باکتری کلبسیلا به آنتی بیوتیک ها به وسیله کلرهگزیدین:

تحقیقات نشان می دهد که باکتری کلبسیلا پنومونی زمانی که در معرض ضد عفونی کننده های حاوی کلرهگزیدین قرار می گیرد، نسبت به کولیستین سولفات که یک آنتی بیوتیک برای گونه های پاتوژن مقاوم است، مقاوم می شود.

کلبسیلا پنومونی یک باکتری گرم منفی و کپسوله است و معمولا به صورت نرمال و فلور طبیعی در پوست، مخاط، و روده یافت می شود. این باکتری می تواند به مجاری تنفسی مخصوصا شش ها حمه کند و بیماری ایجاد کند.

کولیسیتین یک آنتی بیوتیک به نام پلی میکسین ایی است و بر روی گونه های بسیاری از باکتری ها موثر است .

در این تحقیق، محققان نشان دادند که کلبسیلا پنومونی می تواند با در معرض قرار گرفتن مقدار زیادی کلرهگزیدین زنده بماند و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود که نسبت به آنتی بیوتیک های دیگر از جمله کولیستین مقاوم شود. آن ها برای این کار از یک گونه ایزوله شده کلبسیلا که به صورت معمول در تمام آزمایشگاه ها یافت می شود استفاده کردند.

در حالی که برخی از گونه ها در مواجهه با کلرهگزیدین از بین می رفتند، برخی دیگر توانایی زنده ماندن در غلظت بالا تر را بدست می آوردند و به کولیستین مقاوم می شدند. در حقیقت اصل موضوع این است که یک جهش همزمان در ژن های وابسته به این دو عامل اتفاق می افتد که همزمان با زنده ماندن در غلظت بالا تر مقاومت نیز ایجاد می شود.

اگر این اتفاق در باکتری های دیگر نیز اتفاق بی افتد و یا مقاومت کلبسیلا منتشر شود و خطر ایجاد کند، به جای کلرهگزیدین در بسیاری از موارد باید راه جدید انتخاب کرد.